Categoria AM

Moped sau scuter – vehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă. Cu aprindere prin scânteie și capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un motor cu ardere internă, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kw, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg. Pentru a conduce pe drumurile publice mopedul sau scuterul se eliberează permis categoria AM.

Cât timp durează cursul?

Durata cursului este de 2 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 8 ore de pregătire practică în poligon (pregătirea teoretică o precede pe cea practică).

Obligațiile cursantului

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și fișa de evidență a orelor;
 • să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a școlii.

Condiții înscriere

 • Vârsta: 16 ani fără trei luni;
 • Apt din punct de vedere medical – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002;

Documente necesare pentru examen

 • Fișa de școlarizare eliberată de școală;
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către școală);
 • Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru examen moto);
 • Chitanța care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Act notarial al Reprezentantului legal precum că este de acord ca persoana minoră să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere (dacă este cazul);
 • *pentru cetățenii străini: Declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere internațional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras sau anulat.

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, în poligon. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul aferent rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit interval de timp.