Categoria B1  

Categoria B1

Vrei să conduci o mașină dar nu ai încă vârsta de 18 ani, necesară susținerii examenului pentru permisul auto? Există totuși o soluție. Legislația din România permite conducerea de autovehicule de către persoanele care au împlinit 16 ani.

Vârsta la care se începe școala este 15 ani și 9 luni, iar în ziua când se împlinește 16 ani se dă examen cu Poliția pentru obținerea permisului.

Cât timp durează cursul?

Durata cursului este de minimum 4 săptămâni. În acest interval de  timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică și 30 ore de pregătire practică (pregătirea teoretică o precede pe cea practică). Pregătirea practică constă în învățarea unor manevre de traseu și îndemânare.

Obligațiile cursantului

 • să se prezinte la orele de pregatire teoretică și practică
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și fișa de evidență a orelor
 • să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto
 • să promoveze testele finale de absolvire a școlii

Condiții înscriere

 • Copie carte (buletin) de identitate
 • Copie permis de conducere
 • Apt din punct de vedere medical – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră
 • Apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1)

Pentru fișa medicală recomandăm Cabinete Medicale Grupate de Specialitate (C.M.I.P.I.G.) “Nicolina”.

Documente necesare pentru examen

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către școală)
 • Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru examen auto)
 • Chitanța care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C
 • Copii xerox: carte de identitate, permis de conducere
 • *pentru cetățenii străini: Declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere internațional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras sau anulat

Examenul constă într-o proba teoretică și una practică. Proba teoretică se susține pe calculator și constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație ce conține 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 30 de minute. După patru răspunsuri greșite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.