Categoria C  

Categoria C cuprinde autovehiculele, altele decat cele din categoria C, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3500 Kg. Cursurile pot începe cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei de 21 de ani.

Cât timp durează cursul?

Durata cursului este de aproximativ  7 săptămâni, atunci când clientul este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an. Se efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică, în traseu.

Durata cursului este de aproximativ 8 săptămâni, atunci când clientul este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mica de un an. Se efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 36 ore de pregătire practică în traseu. Pregatirea practica constă în învățarea unor manevre de traseu și îndemânare.

Obligațiile cursantului

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și fișa de evidență a orelor;
 • să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a școlii.

Condiții înscriere

 • Vârsta: 21 de ani fără trei luni;
 • Apt din punct de vedere medical – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Pentru fișa medicală recomandăm Cabinete Medicale Grupate de Specialitate (C.M.I.P.I.G.) “Nicolina”.

Documente necesare pentru examen

 • Fișa de școlarizare eliberată de școală;
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către școală);
 • Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru examen auto);
 • Chitanța care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere;
 • *pentru cetățenii străini: Declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere internațional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras sau anulat.

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, pe traseu. Proba teoretică se susține pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul aferent rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu.