Vă punem la dispoziție următoarele documente

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, republicată

Descărcare

Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Descărcare

Ordin MAI Nr. 82 din 7 iunie 2013 – De modificarea și completarea ordinului MAI 268/2010

Ordinul ministrului transporturilor nr. 733 din 25 aprilie 2013- Metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere

Descărcare