Categoria A

Motocicleta cu sau fără ataș- posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depășește 25 Kw sau un raport putere/greutate care depășește 0,16 Kw/Kg; ori o motocicletă cu ataș cu un raport putere/greutate care depășește 0,16 Kw/Kg, numai dacă are o experiență de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificații tehnice inferioare sau dacă persoana are 24 de ani și promovează un test specific de cunoștințe și comportament.

Cât timp durează cursul?

Durata cursului este de 3 săptămâni, în cazul în care cursantul posedă permis de conducere pentru categoria A2 cu o vechime minimă de 2 ani. Se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

Durata cursului este de minimum 4 saptamani. Timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică și 26 ore de pregătire practică (pregatirea teoretică o precede pe cea practică). Pregătirea practică constă în învățarea unor manevre de poligon și traseu.

Obligațiile cursantului

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și fișa de evidență a orelor;
 • să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a școlii.

Condiții înscriere

 • Vârsta: 24 ani fără trei luni, sau 20 ani, dacă posedă categoria A2 de cel puțin 2 ani;
 • Apt din punct de vedere medical – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002;

Pentru fișa medicală recomandăm Cabinete Medicale Grupate de Specialitate (C.M.I.P.I.G.) “Nicolina”.

Documente necesare pentru examen

 • Fișa de școlarizare eliberată de școală;
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către școală);
 • Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru examen moto);
 • Chitanța care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
 • *pentru cetățenii străini: Declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere internațional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras sau anulat.

Examenul constă într-o proba teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.