Categoria B persoanele cu handicap

Autovehicule a căror masă totală maxim autorizată nu depășește 3500 Kg și al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8. Ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B și o remorcă în cazul în care masă totală maximă autorizată a ansamblului nu depășește 3500 Kg, iar masă totală autorizată a remorcii nu depășește masă proprie a autovehiculului trăgător. Triciclurile sau cvadriciclurile având masă proprie peste 550Kg.

Școala Autodecebal din categoria B dotate cu cutie  automată, dar și autovehicul cu comandă specială pentru persoanele cu handicap locomotor. Handicapul locomotor îți blochează doar picioarele, nu și visele. În asta cred cu tărie mai multe persoane cu dizabilități care pot da chiar și examen pentru obținerea unui permis de conducere auto. Și nu este vorba despre o mașină de școală obișnuită.

Cât timp durează cursul?

Durata cursului este de minimum 4 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică și 30 ore de pregătire practică (pregătirea teoretică o precede pe cea practică). Pregătirea practică constă în învățarea unor manevre de traseu și îndemânare.

Obligațiile cursantului

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și fișa de evidență a orelor;
 • să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a școlii.

Condiții înscriere

 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1);
 • Vârsta: 18 ani fără trei luni;

Pentru fișa medicală recomandăm Cabinete Medicale Grupate de Specialitate (C.M.I.P.I.G.) “Nicolina”.

Documente necesare pentru examen

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către școală);
 • Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru examen auto);
 • Chitanța care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)
 • *pentru cetățenii străini: Declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere internațional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras sau anulat.

Examenul constă într-o proba teoretică și una practică. Proba teoretică se susține pe calculator și constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație ce conține 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 30 de minute. După patru răspunsuri greșite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.