Categoria BE 

Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg. Format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg.

Cât timp durează cursul?

Durata cursului este de minimum 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică și 10 ore de pregătire practică (pregătirea teoretică o precede pe cea practică). Pregătirea practică constă în învățarea unor manevre de traseu și îndemânare.

Obligațiile cursantului

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și fișa de evidență a orelor;
 • să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a școlii.

Condiții înscriere

 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Apt din punct de vedere medical – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1);

Pentru fișa medicală recomandăm Cabinete Medicale Grupate de Specialitate (C.M.I.P.I.G.) “Nicolina”.

Documente necesare pentru examen

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către școală);
 • Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru examen auto);
 • Chitanța care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C;
 • Copii xerox: carte de identitate, permis de conducere;
 • *pentru cetățenii străini: Declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere internațional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras sau anulat.

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susține pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 11 de întrebări. Timpul aferent rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 15 de minute. După trei răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 de întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în conducerea ansamblului de vehicule în traseu.