Categoria A2

Motociclete cu puterea maximă de 35 kw și raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kw/kg și care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult decât dublul puterii sale.

Cât timp durează cursul?

Durata cursului este de 3 săptămâni, în cazul în care cursantul posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime minimă de 2 ani. Se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

Durata cursului este de 4 săptămâni, în cazul în care cursantul nu posedă permis de conducere sau are permis de conducere pentru alte categorii, în afară de AM. Se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregătire practică (poligon şi traseu). Proba teoretică precede proba practică.

Obligațiile cursantului

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și fișa de evidență a orelor;
 • să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a școlii;

Pentru fișa medicală recomandăm Cabinete Medicale Grupate de Specialitate (C.M.I.P.I.G.) “Nicolina”.

Condiții înscriere

 • Vârsta: minim 18 ani fără trei luni;
 • Apt din punct de vedere medical – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Documente necesare pentru examen

 • Fișa de școlarizare eliberată de școală;
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către școală);
 • Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru examen moto);
 • Chitanța care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
 • *pentru cetățenii străini: Declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere internațional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras sau anulat.

Examenul constă într-o proba teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.