Categoria CE

Ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.

Cât timp durează cursul?

Durata cursului este de minimum 2 saptamani. Timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică și 10 ore de pregătire practică (pregătirea teoretică o precede pe cea practică). Pregătirea practică constă în învățarea unor manevre de traseu și îndemânare.

Obligațiile cursantului

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și fișa de evidență a orelor;
 • să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a școlii.

Condiții înscriere

 • Să posede permis de conducere categoriile B şi C;
 • Apt din punct de vedere medical – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut de la unitatea medicală agreată de școală noastră;
 • Vârsta: 21 ani, fără trei luni;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) cu excepția cazurilor cand a intervenit una din situațiile prevăzute la art.116 alin.(1) din O.U.G. 195/2002;

Pentru fișa medicală recomandăm Cabinete Medicale Grupate de Specialitate (C.M.I.P.I.G.) “Nicolina”.

Documente necesare pentru examen

 • Fișa de școlarizare eliberată de către școală;
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către școală);
 • Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru examen auto);
 • Chitanța care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere;
 • *pentru cetățenii străini: Declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere internațional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras sau anulat.

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 11 întrebări. Timpul aferent rezolvării unui chestionar este de 15 minute. După 3 răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 9 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autocamionului cu remorcă în traseu.